Downloads

Veelgebruikte downloads

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u praktische informatie die gedurende het schooljaar van pas komt. Ook geeft het u een nog completer beeld van onze school.

Naast de schoolgids is er ook een schoolplan. In het schoolplan staan onder andere de analyse van de school, de visie en de beleidsvoornemens voor de periode 2023-2027.

Er is per schooljaar ook een jaarplan met de plannen en activiteiten. Zowel het school- als het jaarplan liggen ter inzage in de school voor belangstellende ouders.

Nieuwsbrieven

Download hier onze meest recente nieuwsbrieven.