Missie en visie

Onze missie

We geloven in de Here God, die onze wereld heeft ontworpen en daar ook voor zorgt. Wij geloven in een God die in mensen gelooft. Die God heeft een veilige en gestructureerde wereld gemaakt waar mensen zich thuis voelen. De mensen hebben van God de taak gekregen om goed voor de wereld en goed voor elkaar te zorgen. Wij geloven dat ieder mens recht heeft op een veilige thuishaven. Een plek waarvan je weet dat je er altijd thuis bent. Een plek waar je ook altijd verantwoordelijk voor bent. Een plek die van jou is.

Onze identiteit en visie is gefundeerd op drie steekwoorden: erkennend, waarderend en doelgericht. We zullen hieronder uitleggen wat deze woorden voor ons en ons onderwijs betekenen.

Code sluiten
Erkennend

Kinderen leren op de Horizon hun eigen talenten en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Kinderen leren dat zij een positief zelfbeeld mogen hebben. Wij stimuleren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en hun eigen leerproces. Wij leren kinderen kritisch naar zichzelf te kijken. Daarnaast zijn kinderen verantwoordelijk voor elkaar. Samen willen we Gods liefde uitdragen en onze talenten en gaven gebruiken in het omzien naar elkaar.

We weten dat God van je houdt, en daarom geloven we in je. Altijd. Een school doet meer dan kennis overdragen. Een school vormt kinderen die opgroeien. Wij proberen elk kind apart te zien en de nodige aandacht te geven. Daar heeft het kind recht op. Daarnaast is het goed dat kinderen zich vormen in een groep, elkaar dus accepteren en met elkaar opgroeien naar een volgende periode in hun leven.

Waarderend

Iedereen hoort erbij. We zien de waarde in ieder individu. Een leerling van groep 8 verwoordt het zo: “Iedereen op school is anders. Dat vind ik fijn, want daardoor kan ik veel van iedereen leren, ook als hij ergens niet zo goed in is. Zij leren ook wat van mij trouwens, ik ben er namelijk goed in om anderen te helpen met gym.”

We vinden er ook wat van. Wij zijn goed in beoordelen, hebben een hekel aan veroordelen. We zijn altijd op zoek naar een ander oordeel, zoals Jezus dat ook steeds heeft gedaan. Dat kan soms best scherp zijn; we vinden niet alles goed. De kinderen willen we zelfbewust laten zijn en/of worden. Het pedagogische klimaat is daarom van groot belang. Er moet een relatie geschapen worden waarin vertrouwen gegeven en vertrouwen gewonnen wordt, om zodoende van de school een plek te maken waar de kinderen zich thuis voelen.

Doelgericht

We zoeken altijd naar richting, jouw richting, jouw betekenis. Die benoemen we zo concreet mogelijk. Niet het resultaat telt, maar jouw maximale ontwikkeling. Uiteindelijk willen wij de leerlingen voorbereiden om zelfstandig te functioneren in de maatschappij voor nu en de toekomst.

Die erkenning en waardering staat niet op zichzelf. We zoeken altijd naar richting, jouw richting, jouw betekenis. Die benoemen we zo concreet mogelijk. Dit betekent, dat we de kinderen willen leren hun eigen talenten en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen en dat ze een positief zelfbeeld mogen hebben. We proberen bij de vakken lezen, rekenen en taal, onderwijs op maat te bieden. We stellen hoge eisen aan het werk van kinderen en leren de kinderen kritisch naar zichzelf te kijken. Ook willen we de kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig het eigen werk aan te pakken.

Kinderen werken samen en leren van elkaar (coöperatief leren). Daarnaast maken we een bewuste keuze voor klassikale lesmomenten. We vinden het namelijk ook belangrijk, dat kinderen leren luisteren naar elkaar, te gehoorzamen en in een groep zichzelf leren handhaven.

Ons motto: grenzeloos geloof in jou!

Het verhaal achter onze naam

Op De Horizon verbreden onze leerlingen hun horizon. Op hun reis ontdekken ze door te kijken met hun ogen en te zien met hun ziel. De avonturiers op De Horizon vinden achter elke horizon weer een nieuwe horizon.

De horizon is de lijn waar de hemel de aarde raakt. Het is een denkbeeldige lijn, want het raakt elkaar nergens. Jezus heeft voor ons de hemel met de aarde verbonden. Hij is vanuit de hemel naar de aarde gekomen om ons met Zijn grenzeloze liefde aan te raken. De hemel raakt de aarde aan.

Wij zijn een HSN-school

We horen bij de Hervormde Schoolverening te Nijkerk. Bekijk voor meer informatie de video of ga naar de website van de HSN. 

Video over de HSN (2 min.)

Christelijk onderwijs van goede kwaliteit