Onderwijsconcept

Op De Horizon verzorgen wij onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat we de leerlingen op basis van hun geboortedata verdelen over de groepen. Wij verwelkomen de kinderen iedere ochtend bij de deur en starten de lesdag met gebed en het zingen van christelijke liederen. We vertellen de Bijbelverhalen volgens het vertelrooster (zie Downloads) van de HSN.

Jeelo

Kinderen op de Horizon leren in een inspirerende omgeving. Het team van de Horizon heeft er daarom voor gekozen om een Jeelo-school te zijn. Jeelo is een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. Een Jeelo-school heeft als doel om alle leerlingen meer en betekenisvol te laten leren. Jeelo heeft twaalf projecten ontwikkeld waarin leerlingen uitgedaagd worden. De projecten zijn betekenisvol, omdat ze altijd maatschappelijke thema’s raken. Bij elk project worden maatschappelijke organisaties betrokken. Op de website van Jeelo kunt u meer lezen over de methode.

De Gouden Weken

Elk schooljaar starten we met de Gouden Weken. Tijdens deze eerste weken van het schooljaar werken we bewust aan de groepsvorming. We werken doelgericht toe naar een goed pedagogisch klimaat in de groep.