Parro en ouderportaal

Parro

Parro is een beveiligd communicatieplatform. Via Parro kunnen ouders en school makkelijk met elkaar communiceren. Alles wat gedeeld wordt op Parro is onzichtbaar voor de buitenwereld. U kunt op Parro gedetailleerd aangeven of wij beeldmateriaal van uw kind(eren) mogen gebruiken en voor welke doeleinden. Daarvoor gaat u via ‘instellingen’ naar ‘privacy-voorkeuren’. U kunt inloggen bij Parro via dezelfde link en met dezelfde gegevens als van het ouderportaal. Voor tablet en telefoon is de app van Parro gratis te downloaden.

Ouderportaal

In het ouderportaal kunt u de gegevens van uw kind(eren) bekijken. Zo kunt u Cito-resultaten en cijfers van uw kind(eren) inzien en bekijken met wie uw kind(eren) in de groep zit. Via het ouderportaal kunt u ook een adreswijziging doorgeven en de medische informatie van uw kind(eren) indien nodig invullen of aanvullen. Daarnaast kunt u via het ouderportaal de jaarplanner van De Horizon benaderen. Hierin staan alle activiteiten, vakanties en studiedagen vermeld. Via onderstaande knop kunt u inloggen met de gegevens die wij u verstrekken of reeds verstrekt hebben.