Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Hieronder vindt u de schooltijden zoals ze vastgesteld zijn binnen ons continurooster:

Schooltijden
Maandag
08.30 uur - 14.30 uur
Dinsdag
08.30 uur - 14.30 uur
Woensdag
08.30 uur - 12.30 uur
Donderdag
08.30 uur - 14.30 uur
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur / 14.30 uur*

*groep 1 is op vrijdag vrij, groep 2 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij

Vakanties

Vakanties 2023-2024
Datum
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)
29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag
20 mei 2024
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus 2024
Vakanties 2024-2025
Datum
Herfstvakantie
28 oktober t/m 01 november 2024
Kerstvakantie
23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari 2025
Goede Vrijdag en Meivakantie
Vrijdag 18 april t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaartsdag
29 en 30 mei 2025
Pinksteren
09 juni 2025
Zomervakantie
21 juli t/m 29 augustus 2025

Studiemomenten

Als team plannen wij per jaar enkele studiemomenten om met elkaar af te stemmen en te leren. Voor het schooljaar 2023/2024 gaat het om de onderstaande momenten:

Studiemomenten 2023-2024
Opmerkingen
Donderdag 5 oktober
Dinsdagmiddag 21 november
Maandag 26 en dinsdag 27 februari
Verlenging van de voorjaarsvakantie
Woensdag 10 april
Dinsdag 21 mei
Dag na Pinksteren